క్రైం

నిజ నిర్ధారణ (FACT CHECK)

రాజకీయం

బీజేపీలో చేరిన నటి కుష్బూ

హైదరాబాద్

హైదరాబాద్‌లో వారం రోజుల్లో 700 మి.మీ వర్షపాతం