మ‌హిళ స్కూటీపై వెలుతుండ‌గా.. రోడ్డుపై పగుళ్లు.. ఎగిసిప‌డ్డ నీళ్లు

పైప్‌లైన్ పగిలిపోవడంతో రోడ్లుపై పగుళ్లు ఏర్పడి స్కూటీపై వెళ్తున్న మహిళ భారీ నీటి ప్రవాహంలో చిక్కుకుపోయింది.

Maharashtra, Road cracks
Share it