ఆకాశంలో వింత ఆకారం - ఎగ‌బ‌డి చూస్తున్న‌ హైద‌రాబాద్ వాసులు

Strange white colour object in sky in Hyderabad.ఈ ఉద‌యం ఆకాశంలోని మేఘాల మ‌ధ్య‌న ఏదో వింత ఆకారం క‌నిపిస్తుందంటూ

ఆకాశంలో వింత ఆకారం - ఎగ‌బ‌డి చూస్తున్న‌ హైద‌రాబాద్ వాసులు
Share it