అక్కడ వంటకాల్లో మట్టితో చేసిన మసాలాలే వాడతారు.!

అక్కడ వంటకాల్లో మట్టితో చేసిన మసాలాలే వాడతారు.!

మనం వండే ఏ వంటకాల్లో అయినా మసాలాలు వేస్తే వచ్చే టేస్టే వేరె లెవల్‌లో ఉంటుంది. ఇక మాంసం కర్రీలో మసాలా వేసుకొని తింటే ఆ మజా వేరు. ప్రకృతిలో దొరికే వివిధ రకాల పదార్థాలతో రకరకాల మసాలాలను తయారు చేస్తారు. మార్కెట్లో కూడా వెరైటీ మసాలాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే ఏ మసాలా అయినా పలు రకాల దినుసులతో తయారు...

Share it