జ్యోత్స్న

నేను జ్యోత్స్న, న్యూస్‌మీట‌ర్‌లో కంట్రిబ్యూట‌ర్‌గా వ‌ర్క్ చేస్తున్నాను. గ‌తంలో tv9, జెమినీ న్యూస్ ల‌లో జ‌ర్న‌లిస్టుగా విధులు నిర్వ‌ర్తించాను. జ‌ర్న‌లిజం ప‌ట్ల ఇష్టంతో, నేను ఈ వృత్తిని ఎంచుకున్నాను.

  జ్యోత్స్న

  వార ఫలాలు 19-06-2022 నుండి 25-06-2022 వరకు
  వార ఫలాలు 19-06-2022 నుండి 25-06-2022 వరకు

  Astrology from June 19th to 25th.వార ఫలాలు 19-06-2022 నుండి 25-06-2022 వరకు

  By జ్యోత్స్న  Published on 19 Jun 2022 2:41 AM GMT


  వార ఫలాలు 29-05-2022 నుంచి 04-06-2022 వరకు
  వార ఫలాలు 29-05-2022 నుంచి 04-06-2022 వరకు

  Astrology from May 29th to June 4th.వార ఫలాలు 29-05-2022 నుంచి 04-06-2022 వరకు

  By జ్యోత్స్న  Published on 29 May 2022 2:56 AM GMT


  రాశిఫలాలు 22-05-2022 నుండి 28-05-2022 వరకు
  రాశిఫలాలు 22-05-2022 నుండి 28-05-2022 వరకు

  Astrology from May 22nd to 28th.రాశిఫలాలు 22-05-2022 నుండి 28-05-2022 వరకు

  By జ్యోత్స్న  Published on 22 May 2022 2:27 AM GMT


  వార ఫలాలు 15-05-2022 to 21-05-2022
  వార ఫలాలు 15-05-2022 to 21-05-2022

  Astrology from may 15th to 21st.వార ఫలాలు 15-05-2022 to 21-05-2022

  By జ్యోత్స్న  Published on 15 May 2022 2:48 AM GMT


  వార ఫలాలు 08-05-2022 నుండి 14-05-2022 వరకు
  వార ఫలాలు 08-05-2022 నుండి 14-05-2022 వరకు

  Astrology from May 8th to 14th.వార ఫలాలు 08-05-2022 నుండి 14-05-2022 వరకు

  By జ్యోత్స్న  Published on 8 May 2022 5:00 AM GMT


  వారఫలాలు 1-05-2022 నుంచి 7-05-2022 వరకు
  వారఫలాలు 1-05-2022 నుంచి 7-05-2022 వరకు

  Astrology From May 1st to 7th.వారఫలాలు 1-05-2022 నుంచి 7-05-2022 వరకు

  By జ్యోత్స్న  Published on 1 May 2022 2:37 AM GMT


  వార ఫలాలు 20-03-2022 నుండి 26-03-2022
  వార ఫలాలు 20-03-2022 నుండి 26-03-2022

  Astrology from March 20th to 26th.వార ఫలాలు 20-03-2022 నుండి 26-03-2022

  By జ్యోత్స్న  Published on 20 March 2022 2:53 AM GMT


  వార ఫలాలు 13-03-2022 నుండి 19-03-2022 వరకు
  వార ఫలాలు 13-03-2022 నుండి 19-03-2022 వరకు

  Astrology from March 13th to 19th.వార ఫలాలు 13-03-2022 నుండి 19-03-2022 వరకు

  By జ్యోత్స్న  Published on 13 March 2022 2:55 AM GMT


  వార ఫలాలు 27-02-2022 నుండి 05-03-2022 వరకు
  వార ఫలాలు 27-02-2022 నుండి 05-03-2022 వరకు

  Astrology from February 27th to March 5th.వార ఫలాలు 27-02-2022 నుండి 05-03-2022 వరకు

  By జ్యోత్స్న  Published on 27 Feb 2022 1:54 AM GMT


  వార ఫలాలు 13-02-2022 నుండి 19-02-2022 వరకు
  వార ఫలాలు 13-02-2022 నుండి 19-02-2022 వరకు

  Astrology from February 13th to 19th.వార ఫలాలు 13-02-2022 నుండి 19-02-2022 వరకు

  By జ్యోత్స్న  Published on 13 Feb 2022 2:50 AM GMT


  వారఫలాలు 06-02-2022 నుంచి 12-02-2022 వరకు
  వారఫలాలు 06-02-2022 నుంచి 12-02-2022 వరకు

  Astrology from February 6th to 12th.వారఫలాలు 06-02-2022 నుంచి 12-02-2022 వరకు

  By జ్యోత్స్న  Published on 6 Feb 2022 2:50 AM GMT


  వారఫలాలు 30-01-2022 నుంచి 05-02-2022 వరకు
  వారఫలాలు 30-01-2022 నుంచి 05-02-2022 వరకు

  Astrology From January 30th to February 5th.వారఫలాలు 30-01-2022 నుంచి 05-02-2022 వరకు

  By జ్యోత్స్న  Published on 30 Jan 2022 2:44 AM GMT


  Share it