చంద్రుడు సూపర్‌ పింక్‌ మూన్‌ రూపంలో కనిపించాడు. రాత్రి చంద్రుడి అందాలు కనువిందు చేశాయి.

60 61 62 64 65 66 67 68 69 70అంజి గోనె

Next Story