విజయవాడ నగరంలో సిటీ బస్సులు రోడ్డెక్కాయి. మంగళగిరి ,విద్యా ధరపురం మైలవరం ,ఆగిరిపల్లి తో పాటు దాదాపు 500 బస్సులు ప్రధాన మార్గాల్లో నడుస్తున్నాయి.

తోట‌ వంశీ కుమార్‌

Next Story