తెలంగాణలో ఆదిమానవుని ఆనవాళ్లు ఈ చిత్రాలు..!

By న్యూస్‌మీటర్ తెలుగు  Published on  22 Oct 2019 1:23 PM GMT
తెలంగాణలో ఆదిమానవుని ఆనవాళ్లు ఈ చిత్రాలు..!

రామగిరి గుహల్లో ఆదిమానవుని చిత్రాలు..

Ramagiri Samadhulu Cairon (1) Ramagiri Samadhulu Cairon (2) Ramagiri Samadhulu Cairon A Menhir Ramagiri Samadhulu Cairon With A Menhir (2) Ramagiri Samadhulu Cairon With A Menhir Ramagiri Rock Art Petroglyphs Ramagiri Rock Paintings (1) Ramagiri Rock Paintings (3) Ramagiri Rock Paintings (4) Ramagiri Rock Paintings (5)

Next Story
Share it