2020 న్యూ ఇయర్ ఎఫెక్ట్… డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్

2020 న్యూ ఇయర్ ఎఫెక్ట్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ చేసిన హైదరాబాద్ పోలీసులు

న్యూస్‌మీటర్ నెట్‌వర్క్