హైదరాబాద్ 'ఇరానీ టీ' స్పెషల్

 Published on  3 Jan 2020 8:48 AM GMT
హైదరాబాద్ ఇరానీ టీ స్పెషల్

హైదరాబాద్ లో సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండేది ఇరానీ టీ దీనికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది.

Next Story
Share it