హైదరాబాద్ ‘ఇరానీ టీ’ స్పెషల్

హైదరాబాద్ లో సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండేది ఇరానీ టీ దీనికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది.

 

న్యూస్‌మీటర్ నెట్‌వర్క్