అక్షయ తృతీయ: 1925 నుంచి 2020 వరకు పుత్తడి ప్రస్థానం

By సుభాష్  Published on  26 April 2020 5:13 AM GMT
అక్షయ తృతీయ: 1925 నుంచి 2020 వరకు పుత్తడి ప్రస్థానం

- రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న బంగారం ధ‌ర‌లు

- 1925లో రూ.18 ఉన్న బంగారం నేడు రూ.50వేలకు చేరువ‌లో

బంగారం.. ఇదంటే ప్రపంచంలో కొననివారుండరు. ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో కొంత అవసరం. బాగా డబ్బున్న వాళ్లు మాత్రం అధిక మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. పెళ్లిళ్లలో తప్పకుండా అవరమయ్యేది బంగారం. పెళ్లిళ్లు జరుగుతున్నాయంటే ముందుగా అధిక ప్రాధాన్యత బంగారానికే ఇస్తుంటారు. అయితే రోజురోజుకు పెరుగుతూనే వస్తుంది. 1925 సంవత్సరంలో రూ.18 ఉన్న బంగారం…ప్రస్తుతం రూ.50వేలకు చేరువలో ఉంది. ఇప్పటికే 45వేల వరకు ఉంది. ఇటీవల తగ్గుతూ వచ్చిన పసిడి.. ప్రస్తుతం పరుగులు పెడుతోంది. ఏప్రిల్‌ 26 (ఆదివారం) అక్ష‌య తృతీయ సంద‌ర్భంగా 1925 సంవత్సరం నుంచి తీసుకుంటే ఇప్పటి వరకు బంగారం ధర ఎలా ఉందో ఒక సారి చేసేద్దాం.

1925 నుంచి 2020 వరకు బంగారం ధరలు

1925 రూ. 18.75
1926 రూ. 18.43
1927 రూ. 18.37
1928 రూ. 18.37
1929 రూ. 18.43
1930 రూ. 18.05
1931 రూ. 18.18
1932 రూ. 23.05
1933 రూ. 24.05
1934 రూ. 28.81
1935 రూ. 30.18
1936 రూ. 29.81
1937 రూ. 30.18
1938 రూ. 29.93
1939 రూ. 31.74
1940 రూ. 36.04
1941 రూ. 37.43
1942 రూ. 44.05
1943 రూ. 51.05
1944 రూ. 52.93
1945 రూ. 62.00
1946 రూ. 83.87
1947 రూ. 88.62
1948 రూ. 95.87
1949 రూ. 94.17
1950 రూ. 99.18
1951 రూ. 98.05
1952 రూ. 76.81
1953 రూ. 73.06
1954 రూ. 77.75
1955 రూ. 79.18
1956 రూ. 90.81
1957 రూ. 90.62
1958 రూ. 95.38
1959 రూ. 102.56
1960 రూ. 111.87
1961 రూ. 119.35
1962 రూ. 119.75
1963 రూ. 97.00
1964 రూ. 63.25
1965 రూ. 71.75
1966 రూ. 83.75
1967 రూ. 102.50
1968 రూ. 162.00
1969 రూ. 176.00
1970 రూ. 184.00
1971 రూ. 193.00
1972 రూ. 202.00
1973 రూ. 278.50
1974 రూ. 506.00
1975 రూ. 540.00
1976 రూ. 432.00
1977 రూ. 486.00
1978 రూ. 685.00
1979 రూ. 937.00
1980 రూ. 1,330.00
1981 రూ. 1,800.00
1982 రూ. 1,645.00
1983 రూ. 1,800.00
1984 రూ. 1,970.00
1985 రూ. 2,130.00
1986 రూ. 2,140.00
1987 రూ. 2,570.00
1988 రూ. 3,130.00
1989 రూ. 3,140.00
1990 రూ. 3,200.00
1991 రూ. 3,466.00
1992 రూ. 4,334.00
1993 రూ. 4,140.00
1994 రూ. 4,598.00
1995 రూ. 4,680.00
1996 రూ. 5,160.00
1997 రూ. 4,725.00
1998 రూ. 4,045.00
1999 రూ. 4,234.00
2000 రూ. 4,400.00
2001 రూ. 4,300.00
2002 రూ. 4,990.00
2003 రూ. 5,600.00
2004 రూ. 5,850.00
2005 రూ. 7,000.00
2006 రూ. 8,400.00
2007 రూ. 10,800.00
2008 రూ. 12,500.00
2009 రూ. 14,500.00
2010 రూ. 18,500.00
2011 రూ. 26,400.00
2012 రూ. 31,050.00
2013 రూ. 29,600.00
2014 రూ. 28,006.50
2015 రూ. 26,343.50
2016 రూ. 28,623.50
2017 రూ. 28,877.37
2018 రూ. 31,370.00
2019 రూ. 32,525.00
2020రూ.45,620

(ఏప్రిల్‌ 26 వరకు)

Next Story