అందరికీ ప్రతిభ ఉంటుంది, కానీ కొందరే దానిని చాటుకోగలరు.

ఇతనెవరో తెలియదు... కాళ్లూ, చేతులూ సరిగా లేకపోయినా ఎంతో హుషారుగా ఇలా డ్యాన్స్ వేస్తుంటే... మనస్సు నిండా ఎంతో స్పూర్తి నిండుతోంది కదూ...!

[video width="268" height="400" mp4="https://telugu.newsmeter.in/wp-content/uploads/2019/10/getfvid_73394024_769870096767314_7322901132097880064_n.mp4"][/video]

సత్య ప్రియ బి.ఎన్

Next Story