ప్రస్తుతం ఛఫాక్‌ సినిమా ప్రమోషన్‌లో హీరోయిన్‌ దీపికాపదుకొణే బిజీగా ఉంది.

Deepika padukone Deepika padukone Deepika padukone Deepika padukone Deepika padukone Deepika padukone Deepika padukone

Newsmeter.Network

Next Story