ఈ కోతులకు ‘ఎయిడ్స్’ వచ్చింది..!!

అవి అత్యంత అరుదైన వానరాలు. నీలగిరి కొండముచ్చులుగా పేరొందిన ఈ వానరాలు ఇప్పటికే అతి తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి. అందుకే వన్యప్రాణి విభాగం వీటిని ‘రెడ్ లిస్ట్’లో … Continue reading ఈ కోతులకు ‘ఎయిడ్స్’ వచ్చింది..!!