ఏపీ కాంగ్రెస్‌కు ‘నల్లారి’ ఆక్సిజన్ ?!

ఏపీ కాంగ్రెస్‌లో రాజకీయ సమీకరణలు మారుతున్నాయి. పాత నేతలను దగ్గరకు తీసుకునేందుకు కాంగ్రెస్‌ అధిఫష్టానం యత్నాలు ప్రారంభించింది. అందులో భాగంగానే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చివరి సీఎం నల్లారి … Continue reading ఏపీ కాంగ్రెస్‌కు ‘నల్లారి’ ఆక్సిజన్ ?!