చంద్రబాబు ట్రాప్‌లో పవన్‌:మంత్రి అవంతి విమర్శలు

ముఖ్యాంశాలు టీడీపీతో పవన్ కలిస్తే మాకు అభ్యంతరం లేదు: అవంతి పవన్ ఎవరికోసం జనసేన పార్టీ పెట్టారు ?: మంత్రి అవంతి పవన్‌కల్యాణ్‌కంటూ ఓ పాలసీనే లేదు: … Continue reading చంద్రబాబు ట్రాప్‌లో పవన్‌:మంత్రి అవంతి విమర్శలు