పోలవరం బాధితులను నీళ్లలో ముంచుతారా?: గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్

ముఖ్యాంశాలు పోలవరం పూర్తి బాధ్యత పోలవరం అథారిటీదే: ఎన్జీటీ నలుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీ తదుపరి విచారణ ఫిబ్రవరి 14కు వాయిదా ఢిల్లీ: పోలవరం పునరావాసం, డంపింగ్‌ … Continue reading పోలవరం బాధితులను నీళ్లలో ముంచుతారా?: గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్