పోలవరం లో ‘మేఘా శకం’ ఆరంభం..!!

పోలవరం, ప.గో. జిల్లా: పోలవరం కాంక్రీట్ పనులను ఎంఈఐఎల్ ప్రారంభించింది. రోజుకు రోజుకు రెండు వేళా క్యూబిక్ మీటర్ల కాంక్రీట్ పనుల లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. జూన్ నాటికి … Continue reading పోలవరం లో ‘మేఘా శకం’ ఆరంభం..!!