‘పవన’ వేగం 2024 నాటికి ప్రభంజనమౌతుందా?

2019 ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా పవన్ ప్రజాకర్షణ పెద్దగా తగ్గలేదన్న విషయం ఇటీవల విశాఖపట్నం లాంగ్ మార్చ్ మరోసారి నిస్సందేహంగా ఋజువు చేసింది. రెండు వారాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ని … Continue reading ‘పవన’ వేగం 2024 నాటికి ప్రభంజనమౌతుందా?