జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్‌ కళ్యాణ్ ఢిల్లీ పర్యటన

అమరావతి : జనసేన్ పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఢిల్లీ పర్యటనకు బయలుదేరారు. ఈ మేరకు ఆయన గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లారు. అయితే … Continue reading జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్‌ కళ్యాణ్ ఢిల్లీ పర్యటన