అత్యధిక డెంగ్యూ మరణాలు ఖాతాలో తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర..!

దేశంలోని డెంగ్యూ మరణాల్లో అత్యధికం మన పొరుగు రాష్ట్రాలైన మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లోనే సంభవిస్తున్నాయని గత అయిదేళ్ల గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 2019 లో వెలువడిన నేషనల్ హెల్త్ … Continue reading అత్యధిక డెంగ్యూ మరణాలు ఖాతాలో తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర..!