పవన్ ర్యాలీకి భవన కార్మికులు ఎందుకు దూరంగా ఉన్నారు..?!

ఇసుక కొరత సమస్య ను నిరసిస్తూ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖలో తలపెట్టిన లాంగ్ మార్చ్ నవంబర్ 3, ఆదివారం రోజున జరిగింది. పవన్ కళ్యాణ … Continue reading పవన్ ర్యాలీకి భవన కార్మికులు ఎందుకు దూరంగా ఉన్నారు..?!